Arapça öğrenmek isteyenlere tavsiyeler

Yabancı dil öğrenimi ve anadil öğrenimi farklıdır. Anadil öğrenimi karmaşık ve tam açıklanamayan süreçlerle tamamlanır. Yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bulgular gösteriyor ki anadilin gramer yapısı en geç 4 yaşına kadar öğrenilebiliyor. Bu kritik çağ geçildiği zaman kişi hiç bir zaman zamirleri kavrayamıyor, gramer kurallarını kullanamıyor. 

Bebeklerin anadilleri öğrenme süreleri de dilden dile değişiklik gösteriyor. Mesela Türkçe konuşan ebeveynden anadil öğrenen bir bebek Alman bir bebekten erken konuşabiliyor. Fakat fark, az da olsa çok da olsa bütün bebekler bir dil konuşabilecek yetenekte doğuyor.  

Anadil üzerinde konuşmadan yabancı dil öğrenimi tam olarak açıklanamaz. Çünkü ikinci dil ancak anadile sahip bireyler tarafından öğrenilebilir. Ve kişinin anadiline vukufiyeti nispetinde de yabancı dili kavraması mümkündür. Çocuklar neden dile daha yatkındır, sorusunun cevabını ise insan beyninde aramak gerekiyor. Beyin yapısı ve işleyişi ve de dil öğrenimi tam olarak açıklanabilmiş değil. Fakat olandan hareketle bazı çıkarımlarda bulunabiliyoruz. Mesela çocuklar dinleyerek ve taklit ederek dili öğreniyor. Yetişkinler de anadilleri ile mukayese ederek öğreniyor. 

O halde özetle;

 1. Bebeklerde dil öğrenimi
 2. Çocuklarda dil öğrenimi 
 3. Yetişkinlerde dil öğrenimi 

Şeklinde üç maddede yazımıza devam edebiliriz.

1. Bebeklerde dil öğrenimi 

A. Bir anadilin öğrenilmesi

Dil iletişim için kullanılan araçlardan biridir. Ama neticede bir vasıtadır. Bir dil olmadan da iletişim kurmak mümkündür. Fakat iletişimin kalitesi ve kişinin ihtiyaçlarının karmaşıklığı iletişimde de karmaşık sistemlerin kullanılmasına yol açmıştır. Örnek olarak bir bebeğin ilk öğrendiği kelimenin internet değil de anne olması ihtiyacıyla alakalıdır. İhtiyaçlar dil öğreniminde önemli bir motivasyondur. Bu sebeple bebek ağlayarak açlığını, uykusuzluğunu, tuvalet ihtiyacını anlatır. Gülerek ve hoşnut sesler çıkararak mutluluğunu ifade eder. Zamanla bebeğin gelişimiyle ihtiyaçları çeşitlenir ve iletişim için işittiği sesleri rastgele​ kullanmaya başlar. Zamanla aldığı tepkilerle de dil kullanımı sistemli bir hale gelir. 

B Birden fazla anadil öğrenimi

Çocuklar zamanla anne babasını ve diğer aile bireylerini yabancılardan ayırmaya başlar. Eğer annesi ve babası çocukla farklı dillerde konuşursa çocuk da annesi ve babasına o dillerde yanıtlar vererek konuşur. Mesela annesi Türk babası Arap olan bir çocuk annesi ile Türkçe babası ile Arapça konuşarak iki dili de anadili olarak öğrenebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta sürekliliktir. 

2 Çocuklarda dil öğrenimi 

Çocuklarda dil öğrenimi bebeklerden biraz farklı seyreder. Çocuklar hiç bir dili tam olarak bilmeseler de artık bir dil mantığı zihinlerinde oluşmuştur. Zamanları, zamirleri ve iyelik eklerini bilirler. Bu aşamada anadil hala değişebilir. Mesela annesi ve babası farklı milletlerden olan çocuklar belli bir yaşa kadar konuştukları dilleri unutup başka bir dili anadili olarak öğrenebilir. Bu şekilde ilginç olaylar da görülmektedir. Mesela anadili İspanyolca olan birinin hastalık hallerinde uykusunda Almanca sayıklaması gibi. 

3 Yetişkinlerde dil öğrenimi

Dil öğrenimi çok uzun bir süreçtir ve birbiriyle bağlantılı çok fazla olayın yaşanması ve bu durumlarda dilin uygun kullanımını görmek gerekir. Mesela Yabancı dilde su satın almak isteyen biri bu ihtiyaç çok yaygın ve evrensel olduğundan işaretler yardımı ile ihtiyacını anlatabilir ve suya yabancı olunan dilde ne dendiğini öğrenebilir. Fakat işaretler sınırlıdır buna karşı ihtiyaç duyulan şeyler sınırsızdır. 

Çok uzatmadan maddeler halinde yetişkinlerde dil öğreniminde dikkat edilecek hususları saymaya çalışalım.

 1. O dile ihtiyaç duymak​tır ki dil memleketinde öğrenilir denmesi de bu sebepledir. Kullanmak zaruri olduğu zaman beyin motive olup kaydeder.
 2. Sık tekrar edilmeli ki beyin o dile ihtiyacın sürekli olduğunu bilip kalıcı hafızaya alsın.
 3. Anadil çok iyi bilinmeli çünkü yeni dilde karşılaşılan durumlarda ilk önce anadilde cümle kurulup ikinci dile aktarılır. Anadildeki ifadeleri, zamanları kısacası grameri tam bilmeyen kişi yabancı dili geç kavrar. Anadilde sen zamirini bilen kişi yabancı dilde de sen kelimesinin karşılığının olması gerektiğini bilecek ve kalemin ifadesindeki iyelik ekini yabancı dilde öğrenip farklı kelimelere aktarabilecektir. Aksi halde her yeni kelime ile birlikte yeniden öğrenip ezberlemesi gerekecektir. Bu senin kalemin mi? ifadesi Bu senin evin mi? ifadesi ile aynıdır. Eğer kişi bu yapıyı kendi dilinde fark edemezse yabancı dilde bu cümleleri tek tek ezberlemek zorunda kalır. 
 4. Grameri çok iyi bilmek dile aşırı hakim olmak dezavantajtır. Biz Türkler Türkçe’nin çok doğal bir yapıya sahip olması nedeniyle ayrımları çok kolay fark ederiz. Bu sebeple hızlı öğreniriz. Ama dil öğrenimi ayrı kullanımı ayrıdır. Öğrenilen mutlaka kullanılmalı konuşma pratiği yapılmalıdır. Araba sürmeyi öğrenmek 30 dk. şoför olmak ise yıllar sürer
 5. Anadildeki bazı kullanımlar yabancı dilde aynı şekilde ifade edilmeyebilir. Yabancı dilin kendi mantığı kavranmalıdır. Mesela Arapça’da tekil çoğul yapılara ilaveten ikil yapı vardır. Yine aynı şekilde Türkçede olmayan dişil eril ifade ayrımları vardır.
 6. Tek başına anlamı olmayan edatları ve ekleri kullanmadan kavrayabiliriz. Ama kullanmadan öğrenemeyiz. Kullanmak da ancak kelime bilmekle mümkün olur.
 7. Kelimeler ait oldukları dilde anlamlıdır. O yüzden anadildeki dağarcık yabancı dile mutlaka aktarılmalıdır.
 8. Dili oluşturan en küçük kısım gramer yapısıdır. Grameri ve o dilin zaman biçimi , zamirleri ekleri öğrenildiği zaman o dilin eğitimi okulda sona erer. Arapça çok kurallı olduğu için bütün kuralları öğrenmek bir yılı aşkın sürer. Bu aşamadan sonra çok okumak bilinmeyen kelimeleri öğrenmek, o dili aktif kullanmak gerekir. Yoksa kurallar soyutlaşarak zihni terk eder.
 9. Ülkemizde dil öğrenimi başarısızmış gibi gösterilse de değildir. Doğu ve Güneydoğu’da vatandaşlarımız anadilleri Kürtçe, Zazaca, Arapça olmasına rağmen okullarda Türkçe öğrenir ve Türkçe eğitim alırlar. Ve eğitimine devam edenler bunun yanında İngilizce gibi bir dili de ekleyip alıcı konuşabilirler. Anadili Türkçe olmayan vatandaşların dili öğrenme şekilleri incelenip yöntem ona göre belirlenebilir.
 10. Dilin en büyük kısmı ise sözlüğü, kelime dağarcığıdır. 
 11. On bin kelime öğrenildiği zaman dili konuşmaya başlarız. Bu unutulmamalı, aşılmaz bir yığın olarak görülmemelidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir